Študije in certifikati - agrosloven.si

Študije in certifikati

Agrosloven izdelki imajo certifikat o analizi kanabinoidov avstrijskega inštituta IFHA.

Certifikati so pridobljeni s pomočjo metodo HPLC-DAD. V analitskem postopku je uporabljena tehnika tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (High Performance Liquid Chromatography) v kombinaciji z detektorjem s serijo diod (Diode Array Detector). Analiza je opravljena v skladu s specifikacijami Evropske farmakopeje Ph.Eur. 2.2.29.

Dunajski kemični laboratorij “Institut für Hanfanalytik” (IFHA) prejemnik je The Emerald Test™ standarda za uporabo pri preskušanju strokovne usposobljenosti z medlaboratorijskimi primerjavami (Inter-Laboratory Comparison Proficiency Test – ILC/PT). Program inštitutom za analizo izdelkov iz konoplje zagotavlja skladnost z mednarodnimi standardnimi operativnimi postopki (SOP) in izpolnjevanje zakonskih zahtev. Hkrati zagotavlja ustrezno akreditiranje Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) ter Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC).

The Emerald Test™ dokazujejo strokovnost laboratorija in predanost
znanstvenemu delu v industriji konoplje.

Najboljša možna kakovost analize zagotovljena je z revizijo in certificirana
skladno s standardom ISO 9001:2015.
Item added to cart.
0 items - 0,00